Høringsuttalelser

Asker Næringsforening er høringsinstans i næringspolitiske saker, og vi erfarer at foreningen har gjennomslagskraft og blir hørt. 
Her finner du høringssaker ferdig behandlet eller under behandling, samt offentlige brev som vi sender. Vi tar tak i saker som berører næringslivet og dens rammevilkår.

2024 Høringssaker og tilsvar

Høringsinnspill til Temaplan for bærekraftig boligutvikling, saksnummer 22/02147

2023 Høringssaker og tilsvar

Høringsinnspill temaplan samferdsel og mobilitet saksnummer 22/16742

Notat til utviklingen av Røyken Næringspark og felt D

Åpent brev til staten i forbindelse med nedlegging av Flytoget

2020 Høringssaker og tilsvar

SAK 20/709 Kommuneplan for Asker 2020

Sak 20/71 238/434 Forslag til reguleringsplan for Norcems anlegg i Slemmestad - høringsinnspill

2019 Høringssaker og tilsvar

Saksnr. 18/101 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2020 – 2023

2018 Høringssaker og tilsvar

Saksnr. 17/18629 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022

Har du innspill til en sak du vil vi skal ta opp, innspill til høringssaker eller har du spørsmål om behandling av tidligere høringssaker, ta kontakt: