Asker Næringsforening i media

Det er vår jobb å synliggjøre næringslivet og dets utfordringer og muligheter. Som næringsforening strekker vi oss etter å være det viktigste talerøret for næringslivet i kommunen og i regionen. Vi er aktive i mediebildet og er stadig ute med kronikker, intervju og artikler i det offentlige ordskiftet.