S

Sosial Profil Asker

Sosial profil Asker er et kurs og en sertifiseringsprosess i regi av Asker Næringsforening som inviterer til kurs i sosial bærekraft med fokus på inkludering og mangfold.
Kurset gjennomføres med tre samlinger, hver av 3 timer. Dette er første gang en slik sertifiseringsprosess gjennomføres i Asker. Prosjektet skal tilrettelegge for inkludering og mangfold hos næringslivet i Asker kommune gjennom en kurs og en sertifiseringsprosess for å fremme bedriftens sosiale profil ved å fremmer bærekraftig næringsutvikling og verdiskapning.

Bærekraft handler ikke bare om klima og miljø, men er også knyttet til økonomi og sosiale forhold. Dette prosjektet fremmer den sosiale dimensjonen gjennom inkludering og mangfold i næringslivet. Inkludering og mangfold kan bidra til å skape en sterkere og mer effektiv bedrift. Ved å inkludere mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaring kan bedriften få tilgang til nye perspektiver og ideer som kan føre til innovasjon og forbedring. Dette gjelder for både store og små bedrifter.

Å være en inkluderende bedrift kan forbedre bedriftens omdømme og tiltrekke seg nye kunder og talenter. Mange forbrukere og jobbsøkere verdsetter bedrifter som tar sosialt ansvar og fremmer inkludering og mangfold. Inkludering kan øke trivsel og produktivitet blant ansatte.

Bedrifter som er inkluderende, har fordeler når det gjelder rekruttering og talentutvikling. Sosial inkludering er en verdifull investering for bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar for å være bærekraftige på lang sikt, samtidig som de forbedrer sin egen produktivitet og lønnsomhet.
Sosial Profil Asker er et prosjekt som ønsker å styrke Askers sosiale bærekraft. Sentralt for prosjektet er å styrke mangfoldet og skape oppmerksomhet rundt ressurser som er tilgjenlig for næringslivet.

Besøk nettsiden til Sosial Profil her:
sosialprofilasker.no