Morten Aarhus

Det Grønne Skiftet

Å utvikle unik konkurransekraft innen det grønne skiftet er et spennende prosjekt hvor vi tilbyr deltagerne omfattende innsikt i det grønne skiftet. Målet med kurset er å øke konkurransekraften innen det grønne skiftet.
Kurset holdes av Morten Aarhus, som har lang erfaring med å koble bærekraft til strategi, både som Daglig leder hos Forbo Flooring AS og som prosjektleder for Forbo Flooring-divisjonens globale miljøprosjekt i 2010/2011. Forbo Flooring mottok prisen som «Årets Miljøfyrtårn 2019». Han har utviklet modeller og verktøy for kurset som skal sikre en god metodikk i prosessen for å kunne oppnå Grønn Konkurransekraft. 

Kurset er spesielt egnet for daglig leder hos små- og mellomstore bedrifter som ikke har kommet ordentlig i gang med en bærekraftstrategi. Kurset går over flere samlinger og avholdes årlig.