background
Presentasjon av Temaplanen for digitalisering og smart bruk av teknologi

Presentasjon av Temaplanen for digitalisering og smart bruk av teknologi

10. oktober
Temaplanen for digitalisering og smart bruk av teknologi vil være det strategisk førende dokumentet i kommunen innenfor dette temaet de neste 12 årene. Digital teknologi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre alt fra velferds- og oppveksttjenester og boligutvikling, gi bedre utnyttelse av infrastruktur som energi, vei, vann og avløp og derigjennom til reduksjon av klimautslippene.
 
Presentasjonen fra orienteringen om temaplanen ved Pål A. Gaure, planansvarlig Temaplan digitalisering finner du HER

Planen vil adressere hva digitalisering og smart bruk av teknologi vil bety for kommunes tjenester, for næringslivet og innbyggerne. Planen skal bidra til å realisere politiske mål som samlet balanserer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Temaplan for digitalisering og smart teknologi | Asker kommune finner du HER