ISO-PILOTEN AS

ISO-Piloten skreddersyr løsninger, og hjelper din bedrift med å etterleve aktuelt regelverk, samt norske og internasjonale standarder. Om du ønsker å sertifisere deg i henhold til en standard kan vi vise deg vei!

Vi har hjulpet bedrifter over hele landet med mattrygghet, HMS og kvalitet siden 2008.

Vi har kontor i Kristiansund og i Asker, men vi jobber tett på våre kunder og befinner oss i hovedsak ute i bedriftene for å implementere og levendegjøre systemene.

Kontaktpersoner

Linda Jensen
Seniorkonsulent
Gjertrud Bjørnvold
Daglig leder/ Avdelingsleder Asker/ Seniorkonsulent