Asker Næringsforening

Asker Næringsforening er en dynamisk og engasjert pådriver og støttespiller i den lokale næringsutviklingen i Asker. Vårt mål for kommunen er suksessrike bedrifter, hvor innbyggerne trives så vel i sitt daglige arbeid som på fritiden. Velkommen som medlem!

Kontaktpersoner

Steinar Bustad
Daglig leder
Tone Malm Meinich Hvam
Prosjektleder Næringsliv og Marked
Mia Bråtebæk
Kommunikasjonssjef og prosjektleder
Markus Furuberg
Næringskonsulent og prosjektleder

Bilder