background
Vinner av Asker kommunes Bærekraftspris 2022

Vinner av Asker kommunes Bærekraftspris 2022

22. juni
Prisen skal bidra til å synliggjøre Askersamfunnet som en seriøs bidragsyter innen bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi og grønn konkurransekraft. Asker kommune deler ut prisen i samarbeid med Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE) og Asker Næringsforening. Kandidatene til prisen bedømmes av en bredt sammensatt jury med medlemmer utnevnt av Asker kommune. Juryen kåret i år følgende topp 5 til prisen: Bergans AS, MS Donna AS, Tomra Systems ASA, Møller Bil Asker og Bærum, Hurum Elektro AS.

 
Vi gratulerer Møller Bil Vest AS, Asker og Bærum som vinner av Bærekraftsprisen 2022


Kriteriene som har blitt vurdert er:
  • Arbeider med omstilling av drift mot modeller som bedre ivaretar verdier
  • Legger til rette for inkludering og mangfold
  • Fokus på ressursforvaltning med lavere utslipp
  • Operasjonalisering innenfor Asker kommune sine fire prioriterte endringsområder

Juryen har valgt følgende begrunnelse for årets bærekraftspris, basert på informasjon fra nominasjonen og ellers offentlig tilgjengelig informasjon

Prisvinneren har investert mye for å bli bærekraftig på områder som miljø, klima, mennesker og økonomi. Dette ved å tydeliggjøre sin bærekraftstrategi på konsernnivå og gjennom lokal iverksetting.

Av fokusområder som bedriften vektlegger kan nevnes;
  • God og sikker arbeidsplass
  • Mangfold og likestilling
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Klima og miljøfokus i alle innkjøp
  • Lokalt samarbeid
  • Elektrifisering av bilparken

Bedriften arbeider for å redusere ressursforbruk og klimaavtrykket gjennom kildesortering, energisparende tiltak og som pådriver for nullutslippstransport lokalt i Asker. Prisvinneren har også evnet å omstille seg til nye sirkulære forretningsmodeller med fokus på fremtidens mobilitetsløsninger og delingsøkonomi.

Bedriften er ISO 9001 sertifisert og miljøsertifisert etter ISO 14001, som er den mest anerkjente standarden for miljøledelsessystemer. Bedriften har også bærekrafts rapportering og eget klimaregnskap i sine årsrapporter.

Sist, men ikke minst, prisvinneren satser målrettet på økt kvinneandel i en mannsdominert bransje, jobber aktivt med utenforskap og har en tydelig strategi for lærlinger i egen bransje.

Asker kommune deler ut denne prisen i samarbeid med Asker Næringsforening og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi | NCCE. Prispengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften.