Vil du bli mentor?
25.03.2021

JobbAsker Opportunity er mentor -og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet. Hele 35 søknader ble vurdert og 12 kandidater fikk tilbud om deltakelse i det halvårige programmet som starter opp i løpet av våren. Nå søker vi etter frivillige mentorer fra næringslivet som skal følge kandidatene gjennom hele jobbsøkerprosessen.
 
Vi ønsker å komme i kontakt med personer med erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv som har stor interesse for å utvikle andre mennesker. Mentors oppgave blir å hjelpe kandidaten til å forstå arbeidsmiljøet, forventningene og kultur-kodene i arbeidslivet gjennom hele perioden.

Som mentor gjør du en forskjell for et annet menneske ved bare å dele dine erfaringer og kunnskap samt å oppleve gleden ved å se at vedkommende lykkes. Det å være mentor for en person fra en annen kultur gir deg økt kunnskap om mangfold og mangfoldledelse, en kunnskap som kan komme godt med i en verden der globalisering bringer mennesker stadig tettere sammen. Ved å være mentor i programmet synliggjør du i tillegg ditt egen og din bedrifts sosiale samfunnsansvar og omdømme.

Våre 12 kandidater skal gjøres enda bedre rustet til å bli innlemmet i arbeidslivet gjennom deltakelse i fagsamlinger, nettverksbygging og mentoring. På fagsamlingene vil de blant annet få innføring i formelle og uformelle koder i norsk arbeidsliv, kulturforståelse, søknads- og intervjusituasjoner og andre relevante tema.

Programmet arrangeres av Asker Næringsforening og JobbAsker med støtte fra Viken fylkeskommune. Prosjektet starter opp i april og avsluttes i oktober 2021.
Mer informasjon om JobbAsker Opportunity finner du HER 

Vi har utarbeidet en «Mentorguide» som du kan laste opp HER

Har du spørsmål om mentoring eller kandidatenes kompetanse kontakt:

Hilde Thorud, Asker Næringsforening, tel.: 97701519,  hilde@askern.no
eller
Sudipa Chakraborty, JobbAsker, tel.: 48093238,  sudipa.chakraborty@nav.no