background
Vi takker Arne Hjorth for hans innsats når han nå blir pensjonist

Vi takker Arne Hjorth for hans innsats når han nå blir pensjonist

31. desember
Arne Hjorth har gjennom mange år bidratt til å fremheve og framsnakke lokalt næringsliv. Med sin lange karriere og et solid nettverk har Arne tilført vårt arbeid et godt grunnlag for videre vekst. Asker Næringsforening vil i stor takk bygge videre på det gode arbeidet Arne har lagt ned.
 
I den lokale sparebanken på Hurum hadde Arne ansvar for bankens næringslivsengasjementer og næringslivskunder. Han hadde da en svært god kunnskap om næringslivet i Hurum da han i 1989 var en sentral person i etableringen av Hurum Næringsråd. En organisasjon der han i flere perioder både har vært styreleder og daglig leder.

Arne var opptatt av samferdsel og han hadde mange turer både til Stortinget og Regjeringskvartalet for å lobbe for bedre veier og ikke minst Oslofjordforbindelsen. Arne ble invitert til Stortinget for å overvære debatten om bygging av Oslofjordforbindelsen. Når forbindelsen ble åpnet fikk Arne oppleve et nytt høydepunkt da han ble invitert til middag med kong Harald etter den offisielle åpningsseremonien.

Å få flytoget til Drammen var et annet samferdselsprosjekt Arne var engasjert i. Det var derfor et nytt stort høydepunkt i hans yrkesliv da han sammen med noen få utvalgte ble invitert til Flytogets første prøvetur fra Drammen stasjon.

Lokal handel og handelens betydning for utvikling av attraktive tettsteder har og vært et område som har opptatt Arne. Han har vært leder av handelsstandsforeningene på Sætre og Tofte og han har vært en drivkraft i å arrangere både Sætredager og Toftedager.

Arne har og jobbet med næringsrelaterte oppgaver utenfor Hurum. Han ble prosjektleder i Arena Drammensregionen når dette samarbeidet mellom Buskerud fylkeskommune og kommunene i Drammensregionen ble etablert. Et nybrottsarbeid knyttet til finansiering og gjennomføring av regionale utviklingsprosjekter.

Næringsforum Oslofjord Vest ble etablert i 1996, da som et samarbeid mellom næringsrådene i Drammensregionen, Asker, Bærum og Ringerike. Arne ble dette forumets første leder, en oppgave han innehadde i 5 år. Videre har Arne jobbet i Drammen Næringslivsforening med hovedansvar for etablering av bransjenettverk. Her fikk han bl.a. gleden av å være med i arbeidet med å utvikle nye studietilbud ved daværende Høgskolen i Buskerud. Han hadde og hovedansvar for etablering av næringsråd i Svelvik og Øvre Eiker og har videre bistått til etablering av næringsråd i Sande og Frogn.
Foruten arbeidet i Drammen Næringslivsforening har Arne arbeidet i næringsrådene i Svelvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier. Arne har arrangert mange studieturer for medlemmer av næringsrådene både innenlands og til mange europeiske storbyer.

I Hurum har Arne vært engasjert i frivillig arbeid. Han har i 15 år vært leder av idrettsforeningen Filtvet Fremad og er æresmedlem av foreningen. Videre har han i mange år vært styremedlem i Hurum Idrettsråd og medlem av Filtvet Nærmiljøforum. Nå er Arne styremedlem i Hurum Historielag, medlem av Hurum Rotary Klubb fra 1983 og spiller bridge i Tofte og Spikkestad bridgeklubb.
Fra nyttår trer han over i pensjonistenes rekker. En tilværelse vi er sikre på at han vil fylle med stort innhold og engasjement.


Vi vil uttrykke en stor takk til Arne!


Med ærbødig hilsen,

Steinar Bustad, daglig leder
Hilde Thorud, prosjektleder
Trine Maren Skott-Myhre, prosjektleder