background
Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2022

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2022

26. august
Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen er løpende.
Kort om BIO-ordningen
  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling.
  • Omstillingen kan være endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder. 
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken.
  • Dere kan søke om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.
Hvem kan søke?
 

Alle bedrifter i Viken med behov for et kompetanseløft av egne ansatte for å gjennomføre en omstilling. Offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner kan ikke søke.   
 

Krav til søkere
  • Du må ha forretningsadresse i Viken
  • Du kan søke om støtte til opplæring, selv om ansatte er permitterte.
  • Det er ikke anledning for å søke på vegne av andre eller for flere bedrifter. Bedrifter kan gå sammen om et tiltak, men må sende individuelle søknader.  
HER finner du informasjon om vurderingskriterier og søknadskriterier.

HER finner du et kartleggingsverktøy som hjelper deg på veien.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året. Søknadsfristen er løpende.