Temaplan Næring
29.01.2021

Temaplan for næring er Asker kommunes første strategiske plan for næringsutvikling i den nye kommunen. Hovedmålet er at Asker skal bli ledende i landet på næringsutvikling.
Temaplan for næring er delt inn i åtte innsatsområder, som er valgt ut på bakgrunn av utfordringer og problemstillinger næringslivet står overfor. Planen skal også sikre bærekraftig utvikling av næringslivet i Asker. Næringssjef Asbjørn Flo sin presentasjon fra dagens møte finner du HER