background
Støtteordning for rådgivning til små bedrifter

Støtteordning for rådgivning til små bedrifter

01. september
Asker kommune har opprettet en ordning hvor man kan gi støtte på opptil 35 000 kroner per bedrift, for rådgivning knyttet til forretningsplanen for bedrifter i Asker med færre enn 10 ansatte. 
Støtteordningen gjelder for små bedrifter som har behov for rådgivning knyttet til forretningsplanen sin, og de kan få dekket hele eller deler av dokumenterte utgifter til rådgivning. Maksimalt støttebeløp per bedrift er på 35 000 kroner.  
 
Ordningen er en del av Askerpakken, som er vedtatt av formannskapet.
 
Ordningen gjelder fra perioden 1. september til 31. oktober 2020, og har en total ramme på én million kroner. 


Søknadskriterier

Virskomheter som søker må:
  • være registrert som aksjeselskap 
  • ha hatt minst 100 000 i omsetning siste regnskapsår (2019).
  • ha færre enn 10 ansatte
  • ha adresse i Asker
  • ha betalt alle offentlige skatter og avgifter

Behandlingstid


Søknader blir behandlet løpende, og behandlingstiden er maksimum 14 dager. 
 
Utbetaling av innvilget støtte foretas etter at vi mottar faktura som dokumenterer anskaffelse av rådgivningen.

Faktura fra bedriften må være datert i 2020. 
 

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjemaet for støtte til rådgivning.

Har du spørsmål?


Har du spørsmål rundt støtteordningen, er du velkommen til å kontakte oss på e-post: post@askershus.no