background
Støtte- og tilskuddsordninger for næringslivet
Fond og tilskudd

Støtte- og tilskuddsordninger for næringslivet

10. august

Asker kommune ønsker å bidra til å støtte det lokale næringslivet, og viser muligheter for å søke om støtte - både fra Asker kommune, og fra eventuelle regionale eller statlige støtteordninger.

Asker kommunes mål er å bli ledende innen sirkulær økonomi og næringsutvikling. Kommunen satser på eksisterende næringer, gründerselskaper og innovasjonsmiljøer, for å skape en god kommune å leve og arbeide i. I 2023 prioriteres spesielt sirkulærøkonomi, tilrettelegging for gründerskap, handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæringer, samarbeid med sosiale entreprenører, samt tilskuddsordning for organisert nærings- og stedsutvikling. Asker Næringsforening støtter kommunens satsing og er svært positive til at det etableres gode støtte og tilskuddsordninger for næringslivet.

 

Asker kommune har utlyst tre støtte- og tilskuddordninger, les mer om alle tre her.

 

Det er mulig å søke støtte og tilskudd gjennom: