Asker Næringsforeningen arrangerer "Sirkulærakademiet" over fem samlinger. Dette vil gi deltagerne en unik mulighet til å lære om sirkulær økonomi, skape nettverk og dele erfaringer gjennom fem samlinger fra februar til mai 2023. På sirkulærakademiet lærer du hvordan du kan rigge bedriften for å møte nye krav og det gir deg kunnskap til å finne nye bærekraftige, sirkulære forretningsmodeller i din virksomhet."/>
background
Sirkulærakademiet

Sirkulærakademiet

16. januar
Asker Næringsforeningen arrangerer "Sirkulærakademiet" over fem samlinger. Dette vil gi deltagerne en unik mulighet til å lære om sirkulær økonomi, skape nettverk og dele erfaringer gjennom fem samlinger fra februar til mai 2023. På sirkulærakademiet lærer du hvordan du kan rigge bedriften for å møte nye krav og det gir deg kunnskap til å finne nye bærekraftige, sirkulære forretningsmodeller i din virksomhet.
Vi har i dag store utfordringer knyttet til miljø og klima. Miljøet er truet på grunn av klimaendringene, og vårt forbruk. Forbruket av naturressurser skjer i et langt større tempo enn det naturen produserer, og kun 20 % av avfallsstrømmene blir gjenvunnet. Bygg, transport, industri, produksjon av mat og avfallshåndtering forårsaker til sammen nesten 100 % av alle utslipp av drivhusgasser.

Vi må endre vårt forbruk og våre forretningsmodeller for å bidra til å nå våre klimaforpliktelser. En av løsningene er en sirkulær økonomi. Det innebærer at vi utnytter våre ressurser bedre og finner nye forretningsmuligheter for avfalls- og sidestrømmer fra industri, landbruk, næringsliv og husholdninger.

Praktisk info
Påmelding gjelder alle samlinger. Etterpåmeldte betaler lik kursavgift.
Er du allerede påmeldt, trenger du ikke å melde deg på her! 

Presentasjoner blir ettersendt til alle deltakere etter hvert samling.
Dersom du ikke kan delta en kursdag, kan en annen person fra bedriften delta.

Sirkulærakademiet er åpent for ALLE med interesse for sirkulærøkonomi.

Pris: Kr. 2.900.- Dette inkluderer alle seminardager, Kl. 1230 – 1600.
Lunsj og mingling fra kl. 1230 – 1300

Påmelding HER. Påmelding samling 1, gjelder også som påmelding for de kommende samlinger.

Program for samlingene finner du HER
Forbehold om endringer i program/sted.

Datoer for samlinger:
  1. 14.02: RE Gründerhus, Torvveien 19, Asker
  2. 07.03: SEIL, Senter for innovasjon og læring; Asker Sentrum, Asker
  3. 29.03: Veas, Bjerkåsholmen 125, Slemmestad
  4. 18.04: SEIL, Senter for innovasjon og læring, Asker Sentrum, Asker
  5. 09.05: SEIL, Senter for innovasjon og læring, Asker Sentrum, Asker

Kursdeltakere vil motta kurs-/deltagerbevis på siste samling.
Velkommen til sirkulærakademiet hvor du lærer hvordan du kan rigge bedriften for å møte nye krav og det gir deg kunnskap til å finne nye bærekraftige, sirkulære forretningsmodeller i din virksomhet.