background
Samferdselskonferanse Asker syd

Samferdselskonferanse Asker syd

17. mars
Samferdselskonferanse på Grønsand Gjestegård med fokus på mobilitet i omstilling og mulighetene fremover med søkelys denne gangen spesielt for Asker syd. Mange fremmøtte og stort engasjement fra både innbyggere og næringsliv! Et spørsmål konferansen ønsket svar på er hvordan man kan sikre god kommunikasjon for pendlere og næringstrafikk i den neste 10 års perioden, når nødvendig utbygging pågår.
Ordfører Lene W. Conradi åpnet konferansen med fokus på samferdsel og hvor viktig dette er som en suksessfaktor for utviklingen av hele Asker kommune. Kommunedirektør Lars Bjerke fulgte opp med sitt innlegg: Samferdselsutfordringer i Asker med fokus på Asker Syd. Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes, Viken Fylkeskommune ga innblikk i hva betyr ‘Handlingsprogrammet for samferdsel’ for Asker. Her var det mange interessante og aktuelle opplysninger. Og hva med fremtidens E134? Daglig leder i E134 Haukelivegen AS, Pål Kårbø kom med betraktninger som viste ikke bare tidsbesparelsene, men også det miljømessige avtrykket og mulighet for å påvirke dette i positiv retning; Fremtidens E134 - Fra Vest til Øst, også gjennom Asker kommune

Stor spenning til status og fremdrift for nytt løp i Oslofjordtunnelen. Her kunne prosjektleder Anne-Grethe Nordahl, Statens vegvesen, gi gode nyheter om færre og kortere stengetider av tunnelløp i arbeidsperioden: Status og fremdrift for nytt løp i Oslofjordtunnelen. Områdeleder Robert Fjelltun, Ruter As, sitt innlegg vakte stort engasjement med sitt innlegg: Mobilitet i omstilling og mulighetene fremover. Gode innspill om det å tenke nytt og se nærmere på hvordan reisevanene og behovet er for befolkning og næring som pendler fra Asker syd. Og her kom nok et innlegg som skapet om enn enda større engasjement, nemlig utslippsfrie ferjer og hurtigbåter som løsning på samferdselsproblemer i Asker. Adm.dir. Heidi Wolden, Norled AS, er klar for å sette inn miljøvennlige hurtigbåter, og nyskapende prosjekter ble presentert: Utslippsfrie ferjer og hurtigbåter som løsning på samferdselsproblemer i Asker. Politiker (H) Kari Sofie Bjørnsen, Asker kommune, avsluttet med innlegget: Hvordan komme frem og hjem - områdets små og store utfordringer og mulige løsninger.

Både konferanse og paneldebatt ble dyktig ledet av Ole Tom Nomeland.

Konferansen ble arrangert av Asker Næringsforening i samarbeid med Storsand Nærmiljøforum.