background
Ordinært årsmøte i Asker Næringsforening

Ordinært årsmøte i Asker Næringsforening

12. november
Årsmøte er Asker Næringsforenings øverste organ og skal etter vedtektene holdes hvert år innen utgangen av mai måned. I år ble dette ikke mulig på grunn av COVID-19, men det er nødvendig med et samlende årsmøte før årets slutt.
Dette årsmøtet skal behandle:
Endelig agenda og dokumenter til årsmøtet finner du i aktive lenker i agenda.
Dagsorden finner du her.

Det skal ikke velges nye styremedlemmer før ved årsmøtet i mai 2021. Vedtak i årsmøtet treffes med simpelt flertall. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de møtende.
Protokoll ekstraordinært årsmøte 2020.01.22 finner du her.

Årsmøtet vil bli gjennomført digitalt, link til møtet vil bli send ut i god tid før møtet. 

Påmelding innen 19. november her