Opplæringsmidler fra Kompetanse Norge
03.09.2020

Nå er det nye muligheter for å søke opplæringsmidler fra Kompetanse Norge i samarbeid med Folkeuniversitetet.  
Vet du at det finnes en offentlig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs?
 

Hvert år lyser Kompetanse Norge ut midler til opplæring i arbeidslivet gjennom Kompetansepluss. Har du ansatte som behøver opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk?  Da kan din virksomhet være kvalifisert til å søke om midler. Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet Alle direkte kostnader knyttet til kurset vil dekkes av ordningen, mens lønnsutgifter til ansatte ved opplæring i arbeidstiden og eventuelle lærebøker vil komme i tillegg. Folkeuniversitetet hjelper gjerne din virksomhet gjennom hele prosessen - fra å skrive søknaden, gjennomføring av kurset og til rapporteringen. Vi har lang erfaring i et bredt spekter av bransjer, og våre kurs tilfredsstiller Kompetanse Norges høye krav til faglig og administrativ kvalitet. 


5 grunner til at din virksomhet bør søke på Kompetansepluss


Her er noen gode eksempler på hvilke positive effekter økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha:

  1. Økt digital kompetanse på arbeidsplassen
  2. Bedre kundeservice
  3. Mer motiverte og selvgående medarbeidere
  4. Bedre forståelse av instrukser og rutiner og smidigere drift. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil
  5. Flere medarbeidere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
 
  • Utlysningen vil være klar fra ca 1. oktober.
  • Søknadsfrist vil være tidlig i desember.  
  • Gjennomføring av opplæringen kan starte i mars/april 2021.
  • Folkeuniversitetet  har god erfaring med å skreddersy opplæring rettet mot bedriftens behov .  Dette har bl.a. har resultert i at ansatte har tatt et fagbrev i etterkant
  • Ta kontakt med:  Anne Marie Gjems, amg@fu.no  / 924 62 051  hvis du er interessert i en uforpliktende prat om Kompetansepluss.

Les mer her