background
Ombrukssenter med nye sirkulære forretningsmuligheter

Ombrukssenter med nye sirkulære forretningsmuligheter

24. juni
Ser du forretningsmuligheter i sirkulærøkonomien og det grønne skiftet? Nå kommer det gode forretningsmuligheter i et nytt ombruks-initiativ fra Asker kommune.
 
Nylig ble det besluttet at kommunen tar initiativ til å etablere et ombrukssenter med bruktbutikker og reparasjonstjenester i Slemmestad. Senteret skal fylles av næringsaktører som driver eller ønsker å starte med sirkulære forretninger.

- Slemmestad er et lokalsamfunn i sterk utvikling og lokalene er enkelt å komme seg til med både buss, sykkel, bil og gange. Lokalene er store og fleksible og ligger i et godt etablert handelsområde, forteller en fornøyd prosjektleder Anja Østerli. Lokalene er i Slemmestad handelspark på plan to. Kommunen overtar lokalene 1. oktober og ombrukssenteret skal åpne før jul.  

Et attraktivt ombrukssenter som gjør det enkelt å handle brukt
Nå planlegger vi for fullt, og håper innbyggerne kan ta julehandelen på ombrukssenteret, sier prosjektlederen.

Bakgrunnen for ombrukssenteret er at innbyggere i Asker ønsker å handle mer brukt og reparere tingene sine, men opplever at det er for få og spredte butikker og tjenester. Ved å samle næringsaktører i Slemmestad, er målet å gjøre det enklere, mer oversiktlig og forutsigbart for innbyggerne.  

Ombrukssenteret blir spesielt attraktivt for barnefamiliene
I Asker bor det 41 prosent barnefamilier. Disse er i en livsfase der behovet for varer og tjenester er stort, ofte kombinert med hektiske hverdager. Undersøkelser og intervjuer viser at barnefamilier allerede er godt orientert mot bruktmarkedet. Ombrukssenteret vil derfor i første omgang rette seg mot barnefamilier.

Butikker og tjenester skal drives av næringsaktører 
Det er næringsaktører som skal fylle ombrukssenteret med bruktbutikker, reparasjonstjenester, cafe og opplevelser. Ombrukssenteret skal fremme. Det betyr næringsaktører som driver forretning med varer som allerede er produsert, og som ikke bruker ressurser til å produsere nye varer.  
Ombrukssenterets tydelige mål og hensikt er å bidra til mindre avfall og mer ombruk.   

Dette er fordelene ved å etablere seg på ombrukssenteret
Ombrukssenteret får en egen senterleder og en kommunikasjonsmedarbeider subsidiert husleie, fellesskap, fleksible lokaler, mulighet for kurs og arrangementer både innendørs og utendørs. Vi ønsker også at ombrukssenteret skal ha en cafe som bidrar til en attraktiv og hyggelig møteplass.   
- Vi jobber for å etablere gode vilkår for grønne næringsaktører innen ombruk, reparasjon, redesign og utleie, enten man er godt etablert, er i startfasen eller ønsker å teste ut piloter, forteller Anja Østerli.  


Det er like muligheter for alle aktører uavhengig om de er små, store, veletablerte eller i startfasen.  Alle næringsaktører må søke seg inn på senteret ved å oppfylle en kravspesifikasjon. I løpet av juni legges denne ut på Doffin.no som er nettstedet for offentlige anbud. Fristen for å søke vil være tidlig september 2022.


Til høsten blir det også mulig for næringsaktører å søke om tilgang på varer fra gjenvinningsstasjonene. Det er store mengder varer med høy kvalitet som vi i kommunen ønsker at næringsaktører skal få tilgang til slik at varene ikke kastes, men får et lenger liv.

Etter en to-årig prosjektperiode med finansiering fra Miljødirektoratets klimasatsmidler, er planen at private næringsaktører tar driften videre.