background
Norge innleder 2021 med nye og dramatiske tiltak for å stoppe pandemien

Norge innleder 2021 med nye og dramatiske tiltak for å stoppe pandemien

04. januar
Regjeringen foreslår flere tiltak som skal gjelde i minst to uker fremover:
 
▶ «Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk», lyder anbefalingen. Sett sosial kontakt på vent, var budskapet fra statsminister Erna Solberg.
▶ Eneste unntak er hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
▶ Alle private arrangementer, utenfor private hjem, skal ha maks fem gjester.
▶ Maks ti personer på innendørs arrangementer. Men dersom man har fastmonterte seter, kan det være 200 personer.
▶ Forbud mot skjenking av alkohol nasjonalt.
▶ Alle universiteter og høgskoler bør kun ha digital undervisning der det er mulig.
▶ Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrett, kulturarrangementer og religiøse samlinger innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar.
▶ Alle videregående og ungdomsskoler settes nå på rødt nivå.
▶ Alle unødvendige reiser skal unngås, og alle som kan det skal bruke hjemmekontor.

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager til man «får bedre oversikt over situasjonen».

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. De tre nederste tiltakene er allerede innført blant annet i Oslo-området. Nå kan dette også bli innført flere steder i Norge:
▶ Retningslinjer for når barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå».
▶ Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
▶ Påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
▶ Påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo- og svømmehaller.

Alle kjøpesentre og butikker bør dessuten innføre antallsbegrensninger, slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.

Kilde: Aftenposten