Utviklingen av Asker skal være bærekraftig. En bærekraftig utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter. For at utviklingen skal være bærekraftig må den ivareta både miljø, økonomi og sosiale forhold samtidig.

Asker kommune har kommet langt i arbeidet med å styrke sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft og er en nøkkelaktør for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisere FN’s bærekraftmål. Samfunnsdelen i kommuneplanen er tuftet på FNs bærekraftsmål og er det strategiske styringsdokumentet for utviklingen av et bærekraftig Asker.

Etter en frivillig vurdering basert på en nullpunktmåling (U4SSC – KPI undersøkelsen 2020) har kommunen vedtatt fire endringsområder som skal prioriteres de neste fire årene:
 1. Sosial ulikhet
 2. Transport og mobilitet
 3. Forbruk og ressursforvaltning
 4. Digitalisering og smart bruk av teknologi i samfunnsutviklingen.
"/>
background
Nominering av kandidat til Bærekraftsprisen 2022

Nominering av kandidat til Bærekraftsprisen 2022

02. mai
Utviklingen av Asker skal være bærekraftig. En bærekraftig utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter. For at utviklingen skal være bærekraftig må den ivareta både miljø, økonomi og sosiale forhold samtidig.

Asker kommune har kommet langt i arbeidet med å styrke sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft og er en nøkkelaktør for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisere FN’s bærekraftmål. Samfunnsdelen i kommuneplanen er tuftet på FNs bærekraftsmål og er det strategiske styringsdokumentet for utviklingen av et bærekraftig Asker.

Etter en frivillig vurdering basert på en nullpunktmåling (U4SSC – KPI undersøkelsen 2020) har kommunen vedtatt fire endringsområder som skal prioriteres de neste fire årene:
 1. Sosial ulikhet
 2. Transport og mobilitet
 3. Forbruk og ressursforvaltning
 4. Digitalisering og smart bruk av teknologi i samfunnsutviklingen.
Vurderingskriterier

Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:
 1. Prisen tildeles en bedrift med næringsvirksomhet i Asker.
 2. Kandidater kan velges fra alle næringskategorier/bransjer.
 3. Bedrifter som arbeider med omstilling av drift mot modeller som bedre ivaretar verdier, legger til rette for inkludering og mangfold, samt har fokus på ressursforvaltning med lavere klimautslipp.
 4. Vi er også ute etter bedrifter som har greid å operasjonalisere innenfor Asker kommunes fire endringsområder:
 • Sosial ulikhet gjennom for eksempel å styrke levekår, motvirke utenforskap og fremme sosial inkludering.
 • Transport og mobilitet gjennom for eksempel å jobbe konkret med smartere løsninger for transport og mobilitet med ansatte, i selskapets forretningsmodell eller i samfunnet. 
 • Forbruk og ressursforvaltning gjennom for eksempel å implementere sirkulære forretningsmodeller i egen drift, for kunder eller for samarbeidspartnere. 
 • Digitalisering og smart bruk av teknologi i samfunnsutviklingen gjennom for eksempel å utvikle smart datahåndtering som styrker egne og andre aktørers mulighet for å gjøre bærekraftige valg.

Prisens innhold
Vinneren av prisen mottar en sjekk på kr. 25.000.- I tillegg vil vinneren bli løftet fram som et forbilde for god bærekraft, både i medier og ulike fagfora. Utdelingen skjer i samarbeid med Asker Næringsforening og NoWaste! klyngen og deles ut i juni hvert år. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften.

Hvordan foreslå kandidater til prisen
Det er åpen forslagsrett til prisen. Alle kan foreslå kandidater og det er mulig å foreslå seg selv.

Nominasjonsfrist
Nominasjonsfrist er 7. juni. Nominer din kandidat HER

Jurysammensetting
Kandidatene til prisen bedømmes av en bredt sammensatt jury med medlemmer utnevnt av Asker kommune.