Legger frem ny kompensasjonsordning
10.11.2020

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner, for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.
Vil dekke utgifter for innreisekarantene
Regjeringen foreslår 480 millioner kroner til en ny kompensasjonsordning. Ordningen skal dekke noen av utgiftene bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene. Les mer

Regjeringen tilpasser ordningene for kultursektoren
- Jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre. Samtidig er smittesituasjonen i Norge så alvorlig at flere ser seg nødt til å avlyse sine arrangementer. Derfor utvider vi kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Les mer

Gir 300 millioner til store publikumsåpne arrangementer
Regjeringen foreslår å gi 300 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det. Bevilgningen kan økes ved behov. Les mer

Kulturrådet har åpnet for søknader til stimuleringsordningen
Søknadsportalen for stimuleringsordningen åpnet i dag. Kulturrådet skal utbetale 500 millioner kroner for å opprettholde og skape aktivitet i kultursektoren. Les mer

Lønnsstøtte også for oktober, november og desember
Regjeringen foreslår å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for månedene oktober, november og desember. Les mer

Utvider permitteringsperioden til 52 uker
For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november. Les mer

Næringslivet kan fortsette å bruke digitale møter
I vår ble det innført en midlertidig lov slik at selskapene kunne erstatte fysiske møter med digitale under virusutbruddet. Regjeringen forlenger nå lovens virketid frem til juni 2021. Les mer

Les mer på Altinn her