Lærerikt informasjonsmøte og befaring til Drammen havn
27.10.2022

Drammen havn er et sentralt knutepunkt for varetransport med bil, tog og båt. Godsknutepunktet Drammen havn ligger sentralt på Østlandet, og er et logistikk- og transportknutepunkt. Her omlastes gods fra bil, bane og båt raskt og kostnadseffektivt, og det er et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius på ti mil.
Havnedirektør Arne Fosen og Ass. Havnedirektør Ivar A. Vannebo tok imot medlemmer av Asker Næringsforening på en svært spennende omvisning, etter først å ha samlet oss alle i SKUR1 hvor vi fikk innblikk i historien for havna og de spenstige planene for videre drift og utvidelser.
Drammen havn skal være den beste intermodale havnen i Sørøst-Norge, og ivareta sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene Drammen, Lier og Asker. Fordi Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge, er vi en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.

Bilimporten over Drammen havn er kjent for de fleste, men havna gir også muligheter for effektiv vareflyt både innenriks og utenriks for næringslivet i og rundt Drammen. Visste du at det går direktetog med containere fra Drammen havn til både Bergen og Trondheim, eller at en rekke bulkvarer skipes over kai til mottakere i inn og utland? Drammen Havn er Norges største bilhavn med 70 % dekning. Likevel ambisjoner om å øke ytterligere. Dette sier alt om hvilket potensiale dette havneområde har.