Koronavirus - informasjon til arbeidsgivere i Asker kommune, 30. oktober
30.10.2020

Koronapandemien preger fortsatt samfunnet og bedriftene i Asker. Flere av innbyggere og arbeidstakere som får påvist smitte, kommer fra eller har reist til «røde land». Arbeidsgiver har ansvar å tilrettelegge for smittevern på arbeidsplassen i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer, samt veilede og informere sine ansatte om smittevern under koronapandemien.
 
Nasjonale myndigheter besluttet 26. oktober at utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Endringen trer i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Arbeidstakere med mangelfulle digitale og norskspråklige ferdigheter er spesielt utsatt under koronapandemien. Det er avgjørende at arbeidsinnvandrere bosatt i Asker kjenner til nasjonale regler for karantene og isolasjon, symptomer på korona, hvor de kan teste seg i Asker, hvor de finner testresultater og annen viktig informasjon som kan forhindre smittespredning. Vi ber dere om å sikre at informasjonen når frem til deres arbeidstakere.

NYTTIGE INFORMASJONSLINKER PÅ ULIKE SPRÅK:
Les mer på www.asker.kommune.no, www.fhi.no eller www.helsenorge.no.
For mer informasjon, ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.

Takk for at næringslivet i Asker bidrar i dugnaden og er med på å holde smittetrykket nede i kommunen vår. Vennlig hilsen, Meera Grepp, kommuneoverlege Asker kommune