background
Koronastøtte til lokalt næringsliv

Koronastøtte til lokalt næringsliv

11. februar
Asker kommune vil bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner. Tiltakene er ment som et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

"Askerpakke 2" er utarbeidet i dialog med Asker Næringsforening og gjennom møter med ledere i utsatte bransjer. Støtteordningene ble vedtatt i Asker formannskap 26. januar 2021.
Les mer HER. Ytterligere støtteordninger lyses ut om kort tid.


Støtte til innovasjonsprosjekter
Asker kommune har satt en ramme på 1,5 mill. kroner til innovasjonsprosjekter for våren 2021.

Husleiekompensasjon til nystartede bedrifter
Lokal kompensasjonordning for nystartede bedrifter som har fått tap / skade grunnet lokale koronaforskrifter.

Husleiestøtte til gründerbedrifter
Lokal støtteordning for gründere i Asker kommune registrert i perioden 2018-2020.

Rådføringskanalen
Husk at din bedrift kan nå få fire timer profesjonell rådgivning innen juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning via Rådføringskanalen. Dette tiltaket er finansiert av Asker kommune og helt uten kostnader for bedriften. Benytt deg av tilbudet hvis du trenger å rådføre deg! Send din henvendelse til kontakt@askern.no og beskriv kort hvilken rådgivning din bedrift eller arbeidsplass trenger. Asker Næringsforening vil videreformidle din henvendelse til riktig rådgiver som vil kontakte bedriften. All informasjon behandles konfidensielt.