background

"Kontantstøtte" til bedriftene

03. april
Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned som i fjor, vil få kompensasjon for tapte utgifter. Ordningen gjelder for foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset.
 
Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut fra oppgitte tall for mars.

Bedriftene skal bli kompensert for faste utgifter til leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Ordningen vil administreres av Skatteetaten. Det vil bli laget en særskilt portalside som åpnes når ordningen er vedtatt i Stortinget og notifisert i ESA. Her vil bedriftseieren finne all informasjon og søknadsskjema. Se mer informasjon hos Finans Norge.

Forslaget ble presentert på en pressekonferanse av finansminister Jan Tore Sanner torsdag kveld. De øvrige partier på Stortinget skal bruke helgen på å forhandle og den endelige proposisjonen skal vedtas på Stortinget allerede tirsdag.