background
Kompensasjonsordning for næringslivet – hvordan kan din bedrift få støtte?

Kompensasjonsordning for næringslivet – hvordan kan din bedrift få støtte?

20. april
Regjeringen har innført en kontantstøtteordning for bedrifter i Norge. Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som opplever et omsetningsfall over 30 prosent. I første omgang gjelder kontantstøtten for mars, april og mai 2020.
 
Viktig å sette seg inn i ordningen
For å kunne motta tilskudd fra kompensasjonsordningen, må foretakene oppfylle flere kriterier.
– Sjekk om ditt foretak tilfredsstiller kravene før du søker, lyder oppfordringen fra skattedirektøren.
– Sammen med gode samarbeidspartnere har Skatteetaten laget en så effektiv ordning som mulig. Men det er flere forhold foretakene selv må finne ut av før de sender søknaden. Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no

Hvem kan søke støtte?
Ordningen gjelder for alle bedrifter registrert senest 1.mars med skatteplikt til Norge, med visse unntak. Selskapet som søker, må også kunne dokumentere omsetningsfall på minimum 30% for å komme inn i ordningen. For mars er inngangsverdien satt til 20%.

Se lenke fra Regjeringen om hva du må finne frem før du søker.

Før du søker trenger du å skaffe deg oversikt over hvilke faste kostnader selskapet ditt har. Dette vil si kostnader som selskapet har uavhengig av om det er i drift eller ikke. Eksempler på slike kostnader kan være husleie, strøm, forsikringer osv.

Du trenger også en oversikt over omsetningen i måneden det søkes for. Denne må sammenlignes med samme måned i fjor, justert for vekst i januar og februar i fjor, til januar og februar i år, for å kunne beregne hvor mye omsetningen har falt. Har ikke selskapet ditt omsetning i samme periode benyttes gjennomsnittet av januar og februar i inneværende år.

For å finne disse tallene er det viktig at du har et ajourført (og periodisert) regnskap pr måneden det søkes støtte for. Regnskapsføreren din kan hjelpe deg med å finne de riktige tallene. 

Fakta om kompensasjonsordningen finner du her.