"/>
background
JobbAsker- din bedrifts mulighet til å være sosialt bærekraftig

JobbAsker- din bedrifts mulighet til å være sosialt bærekraftig

07. desember
Vil du samarbeide med oss for å skape en bærekraftig fremtid? Asker er mulighetens kommune. Vi ønsker å skape like muligheter for alle. Derfor inviterer vi alle selskaper til å bli en del av vår reise. Bli en ambassadør eller en samarbeidspartner med oss. JobbAsker er Asker Kommunes prosjekt og et prosjekt for alle. Arbeid er en viktig faktor for vellykket integrering og innvandreres mulighet til deltakelse i samfunnet. Gjennom samarbeid ønsker vi å skape et inkluderende og bærekraftig samfunn. Her er din bedrifts mulighet!

JobbAsker er et samskapingsprosjekt mellom Asker Kommune, NAV Asker, Asker Næringsforening og frivilligheten.

Se mangfold som et konkurransefortrinn
JobbAskers kandidater er mangfoldige: ikke bare når det gjelder kultur og bakgrunn, men også når det gjelder kompetanse og ferdigheter. Mangfold er en viktig ingrediens for bedre beslutningstaking. Homogene grupper kan være utsatt for gruppetenkning, mens ulike team har en større bredde og flere perspektiver å bringe inn i vurderinger som gjelder bedriftens veivalg. Og mangfold som bedriftskultur tillater folk med ulik bakgrunn og tenkemåter å samarbeide effektivt og prestere maksimalt i forhold til sitt potensial. Toleranse og respekt blir viktige verdier. I tillegg til de bedriftsøkonomiske effektene, er dette også en del av virksomhetens samfunnsansvar.

Få midlertidig lønnsstøtte og kompetente kandidater/ansatte
Veien til jobb er krevende for innvandrere, særlig i disse utfordrende tider. I 2021 starter Asker Opportunity opp et mentor-trainee program for et utvalg av kandidater med innvandrerbakgrunn, som har høyere utdanning og kompetanse. Gjennom vårt mentorprogram skal vi tilby relevante kurs og opplæring i språk, norsk arbeidsliv, kulturforståelse og andre ferdigheter. Gjennom åpen dialog og diskusjoner skal vi samarbeide med bedrifter for å kartlegge sine krav og matche kandidater etter behov. I prosessen skal vi løfte opp og frem bedrifter, organisasjoner og frivillige som bidrar inn i mangfold-, inkluderings- og integreringsarbeidet. Når du ansetter en av våre kompetente kandidater, vil du ikke bare motta profesjonell hjelp i den innledende fasen, men også midlertidig lønnsstøtte.

Få tilgang til talentpoolen 
Askers befolkning består av 17% første og andre generasjons innvandrere. Blant de har vi et stort antall innvandrere med høyere utdanning og lang erfaring fra sine hjemland og andre land. Mange har internasjonal kompetanse og motivasjon til å tilpasse seg det norske arbeidslivet. Og mangfold er bra for virksomhetene våre. I tillegg til forretningssaken bør bedrifter fokusere på mangfold som et talentproblem, og erkjenne at for å være en bransjeleder, er det avgjørende å benytte seg av hele talentpoolen. Ved å ansette en begrenset gruppe mennesker går bedrifter glipp av betydelige segmenter av talenter, så her bør energi og ressurser settes inn mot å rekruttere og beholde ulike ansatte og skape inkluderende arbeidsplasskulturer der alle har lik mulighet til å bidra og lykkes.Bli en del av en bærekraftig fremtid
Verden er i stadig endring, og hele vår samfunnsstruktur endres raskt. Det gir grobunn for mangfold og nysatsning. Hver dag sier tusenvis av mennesker farvel til sine opprinnelsesland. De som kommer, har ikke bare med seg en pose fylt med håp og drømmer, men de tar også med seg talent, internasjonal erfaring, kompetanse og ferdigheter. Vi som samfunn har et ansvar for å anerkjenne denne kraften som en ressurs, inkludere og gi de mulighet til å bidra å bygge bærekraftige og fremtidsrettede arbeidsplasser. JobbAsker er født ut av dette behov for å bygge et bedre, mer inkluderende og bærekraftig samfunn for veien videre. Konsekvensene av manglende deltakelse i arbeidslivet er omfattende, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Vi har som formål at arbeidsplasser i Asker skal gjenspeile samfunnet rundt oss.