background
Invitasjon til digitalt krisemøte med restaurant- og serveringsbransjen 24.10 kl.15.00

Invitasjon til digitalt krisemøte med restaurant- og serveringsbransjen 24.10 kl.15.00

19. oktober
Asker Næringsforening har fått flere innspill knyttet til bransjens store utfordringer, med økte kostander og en svært krevende situasjon, og ønsker under dette møtet å diskutere situasjon og tiltak.