background
Innspill til kommuneplanens arealdel - frist 15. september

Innspill til kommuneplanens arealdel - frist 15. september

17. juni
Hvis du har utviklingsprosjekter på gang er det viktig å gi innspill til kommuneplanens arealdel. Fristen for innspill er allerede 15. september 2020. 
Asker kommune har varslet oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel og offentlig ettersyn av planprogrammet. Kommunen ønsker innspill fra aktører som har konkrete utviklingsplaner.

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og arealbruk som styrer kommunens utvikling og bruk av arealer.

Kommuneplanen definerer overordnede mål og strategier for hva kommunen skal jobbe mot. Planen er derfor det viktigste verktøyet for styring av Asker kommune. Kommuneplanen er delt i to, samfunnsdelen og arealdelen. Samfunnsdelen legges fram for kommunestyret til endelig behandling i juni 2020. 

Frist for innspill er allerede 15. september

Innspill kan sendes inn via kommunens nettside hvor du også finner mer informasjon. Link finner du her. 


Asker Næringsforening skal utarbeide og sende innspill innen fristen. Vi ønsker derfor å oppfordre våre medlemmer som har egne relevante prosjekter til å ta kontakt med oss på post@askern.no Vi vil således kunne innarbeide dette i vårt innspill.