background
Forslag til styremedlemmer i Asker Næringsforening?

Forslag til styremedlemmer i Asker Næringsforening?

25. mars
På årsmøtet i april skal det velges nytt styre i næringsforeningen. I år er styrets leder og fem ordinære styreplasser på valg.  I tillegg til valgkomite og revisor.

Selv om årets valgkomité har startet sitt arbeid, tar de gjerne imot forslag til styrekandidater. Alle medlemmer kan foreslå kandidater til styret. Enten ved å sende et forslag til valgkomiteen, eller som benkeforslag på årsmøtet.

 
Vedtektene slår fast at "styret består av 7 - 9 medlemmer. Styresammensetningen skal best mulig avspeile geografi og bransjesammensetning i medlemsmassen. Begge kjønn skal være representert i styret."

Fire styremedlemmer skal denne gangen velges for to år, mens ett styremedlem, revisor valgkomite og styreleder skal velges for ett år.

De som er på valg i 2022 er:
  • Styreleder Erling Nilsen, Slemmestad Brygge
  • Styremedlem Morten bergmann, Viken elektro AS
  • Styremedlem Roger Hansen, Møller Bil Asker og Bærum AS
  • Styremedlem Lisbeth Fagerbakk, VEAS
  • Christian Aakermann, Hurum Energi

Styremedlem Asle Sjørbotn (har bedt om avløsning ila perioden)

Medlemmer som ønsker å fremme kandidater overfor valgkomiteen kan ta kontakt med et av valgkomiteens medlemmer før 15. april:

Roy Hovdan, Hovdan.Com AS, Tel: 90860804, E-post: roy@hovdan.com
Margrethe Folkestad, Hurum Kraft, Tel: 905 89 275, E-post: margrethe.folkestad@hurumenergi.no
Per Arne Evensen, Interim Norge AS,  Tel:  934 68 156  , E-post per.arne@interimnorge.no