background
Forslag til styremedlemmer i Asker næringsforening?

Forslag til styremedlemmer i Asker næringsforening?

25. mars
På årsmøtet i mai skal det velges nytt styre i næringsforeningen. I år er styrets leder og fire ordinære styreplasser på valg.  I tillegg til valgkomite og revisor.
 
Selv om årets valgkommite har startet sitt arbeid, tar de gjerne imot forslag til styrekandidater. Alle medlemmer kan foreslå kandidater til styret. Enten ved å sende et forslag til valgkomiteen, eller som  benkeforslag på årsmøtet.

Vedtektene slår fast at "styret består av 7 - 9 medlemmer. Styresammensetningen skal best mulig avspeile geografi og bransjesammensetning i medlemsmassen. Begge kjønn skal være representert i styret."

Tre styremedlemmer skal denne gangen velges for to år, ett styremedlem og styreleder skal velges for ett år.

De som er på valg i 2021 er:
  • Styreleder Erling Nilsen, Slemmestad Brygge
  • Styremedlem Merete Hyggen, Hyggen Gård
  • Styremedlem Jens Erik Wittusen
  • Styremedlem Marit Vannebo (trakk seg i.l.a perioden)
  • Styremedlem Asle Sjørbotn

Medlemmer som ønsker å fremme kandidater overfor valgkommiteen kan ta kontakt med et av valgkommiteens medlemmer før 15. april: