Fagnettverk Bærekraft - nytt hovedprosjekt
25.06.2020

Asker Næringsforening har fått innvilget et prosjekt støttet av Viken fylkeskommune; «Utvikle kompetanseprogram for å øke konkurransekraft gjennom bærekraft», samlet kr 1 mill. med mål om å redusere terskelen for å satse på bærekraft for SMB bedrifter i Asker kommune. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med vårt Fagnettverk for bærekraft, Asker kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 
 
Medlemmer av næringsforeningen deltok på møtet i kommunestyresalen for å høre siste nytt fra Asker kommune og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Leder av Fagnettverket, Morten Aarhus fra Forbo Flooring AS redegjorde kort om nettverket for bærekraft og tidligere pilotprosjekt, før Asker Næringsforening presenterte nytt hovedprosjektet som har som hovedmål å utvikle kompetanseprogram for å øke konkurransekraft gjennom bærekraft.

Kommunedirektør Lars Bjerke fortalte bedriftslederne om hvordan Asker kommune kan og vil implementere FN bærekrafts mål, gjennom blant annet FNs utviklingsprogram for smarte byer. Her viser verdensmålene vei! Miljørådgiver Bjørn Nordby ga oss et innblikk i Asker kommune sin nye temaplan for Miljø. Før vi fikk innspill til hvordan kan enkeltbedriften starte å bli bedre på bærekraft, fra daglig leder Anne-Kristin Ytreberg, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Og hva ønskes av kompetanse, bistand, programmer og kurs for å øke bedriftens konkurransekraft gjennom bærekraft? Her kom det frem svært mange gode innspill gjennom work shop ledet av Morten Aarhus. Han som leder av Fagnettverket fikk mye med seg inn i det videre arbeidet som nå vil gjøres sammen med næringsforeningen og samarbeidspartnere før vi møtes igjen etter sommeren.