De viktigste valgkampsakene for næringslivet i Asker
24.08.2023

Asker Næringsforening og Bærums Næringsråd har uttalt seg i Budstikka om resultatene fra NHO Viken sin ferskeste undersøkelse om valgkampsakene for næringslivet i Asker og Bærum. Undersøkelsen viser at flere og bedre veier ikke lenger er blant de viktigste valgkampsakene for næringslivet i Asker og Bærum. 
– De viktigste temaene for lokale bedrifter er effektiv saksbehandling i kommunen og tilgang på kompetent arbeidskraft. Når det gjelder kollektivtrafikken, så vil nok de som kan, reise kollektivt dersom det fungerer. Det er mer effektivt og behagelig enn med bil, forutsatt at busser og tog går når de skal, mener NHOs regiondirektør i Viken og Oslo, Vegard Einan.

Dette spørsmålet ble stilt: «Hvilke saker er det viktigst for din bedrift at lokalpolitikerne prioriterer etter valget i september?»
 
Nr. Sak Oppslutning
1. Effektiv kommunal saksbehandling 32 %
2.  Møte næringslivets behov for kompetanse 29 %
3. Kollektivtilbud (inkl. jernbane) 26 %
4. Offentlig-privat samarbeid 25 %
5.  Forbedre veinettet 23 %
6.  Offentlige innkjøp 18 %
7.  Tilgang på kraft 15 %
8.  Kommunale avgifter (inkl. vann og avløp) 14 %
9.  Tilgang på næringsarealer 12 %
10. Attraktive bomiljøer 8 %
11.  Eldreomsorg 6 %
12. Barnehage- og skoletilbud 5 %
13. Bredbåndstilgang 3 %

Kilde: NHO Viken Oslo. 65 av NHOs medlemsbedrifter i Asker og Bærum har svart.

– Asker er en bygd med mye større usikkerhet på veisiden enn i Bærum. Du skal ikke langt sør i kommunen før folk og bedrifter hverken har motorvei, tog eller buss i særlig grad. Både ny Oslofjordtunnel og ny tunnel på E134 mellom Dagslett og E18 i Lier står på Vegvesenets «topp-10-liste», henholdsvis på første og tiende plass. Når det gjelder ny E18, så vet vi at den vil komme til Nesbru – men vi er ikke fornøyd før neste fase er gjennomført. Ny E18 må føres helt frem til Asker som planlagt, sier Bustad. Han er derfor sikker på at veisaken ville ha kommet klart høyere opp på listen hvis NHO hadde skilt mellom Asker og Bærum i denne undersøkelsen.

Steinar Bustad i Asker Næringsforening, Aksel Aanensen i Bærum Næringsråd og Vegard Einan i NHO Viken Oslo er enige om at det viktigste politikerne i de nye kommunestyrene kan gjøre i næringspolitikken er å legge til rette for økt gründerskap, i tillegg til å være en god vertskommune for de eksisterende næringene. 

Les mer om funnene fra undersøkelsen og hva Asker Næringsforening mener om resultatene her

Artikkelen er hentet fra Budstikka som det linkes til over.