Askerpakke 4 bestående av fire ordninger hvorav to er søkbare
26.01.2022

Askerpakke 4 bestående av fire ordninger hvorav to er søkbare. Ordningene er:​

  1. Skjenkestøtte – 2 millioner kroner.
  2. Kompensasjon for tap og skade – 8 millioner kroner.
  3. Rådføringskanalen – utvidet tilbud – 350 000 kroner. ​
  4. Refusjon av skjenkeavgift 2022 (Asker kommune)

Skjenkestøtte (Staten) – 2 millioner kroner.
Tilskudd umiddelbart fordelt etter 2021 skjenkeavgiftens størrelse til de med bevilling og som er i drift.
Søknad ikke nødvendig.
4 millioner kroner fra runde 6 er allerede utbetalt etter samme modell i desember 2021.​


Kompensasjon for tap og skade (Staten) – 8 millioner kroner.
Ordningen skal gi kompensasjon til små virksomheter som er påført tap/skade som følge av nasjonale smittevernstiltak og samfunnets nedstengning de siste tre månedene - noen også siste seks måneder.
Søknad nødvendig gjennom egen portal.

Søk kompensasjon for tap og skade her

 

Rådføringskanalen – utvidet tilbud (Staten) – 350 000 kroner.
Ordningen innbærer inntil 10 timers juridisk og økonomisk kostnadsfri bedriftsrådgivning til virksomheter som ønsker bistand for å kunne vurdere/søke statlige støtteordninger/ kompensasjonsordninger.
Beskriv kort din begrunnelse for søknaden og hvilke behov for rådgivning din bedrift eller arbeidsplass trenger. Husk å informere om bedriftsnavn (gjerne org.nummer) og kontaktinfo.

Søk rådføringskanalen her

Refusjon av skjenkeavgift 2022 (Asker kommune)
500 000 kroner ved at det ikke innkreves skjenkeavgift for 2022.​


Hvem kan søke?
  • Virksomheter som foregår i Asker, og som er i drift​
  • Virksomheter med maksimalt 10 ansatte *​
  • Virksomheter med maksimalt 10 millioner kroner i årlig omsetning*​
  • Virksomheten skal ikke tidligere ha mottatt kompensasjon fra stat og/eller kommune for lokale ​og nasjonale smitteverntiltak for samme formål, og heller ikke søke slike​
  • Virksomheten skal ha betalt alle offentlige skatter og avgifter som reelt er forfalt ​

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges​. Ordningene ses i sammenheng, og ingen vil kunne motta mer enn maksimalt 500 000 kroner totalt på de fire ordningene.
 

Juryen ​foretar en skjønnsmessige vurdering på grunnlag av disse kriteriene.
 

*) Virksomheter som er i tvil- eller ikke innfrir alle disse kriteriene - oppfordres til å søke.


Frister og behandling av søknad​

Søknadsfristen er 14 februar.
 

 

Søknadene behandles raskt, og tilsagn om støtte kan forventes å bli gitt i løpet av februar. ​Utbetaling vil deretter skje i mars.