background
Asker kommune skal vedta ny alkoholpolitisk handlingsplan

Asker kommune skal vedta ny alkoholpolitisk handlingsplan

21. april
Nå kan du si din mening om alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2023, forskrift om åpnings-, salgs- og skjenketider og kart over næringssoner.
Formannskapet i Asker vedtok 14.04.2020 å legge forslag til alkoholpolitisk handlingsplan, ny forskrift om åpnings-, salgs- og skjenketider og tilhørende næringssonekart ut på offentlig høring.

Dersom du har innspill til planen, forskriften og/eller næringssonekartet kan du lenke her for å finne digitalt skjema.