background
Asker kommune informerer: Gjeldende covid-19 forskrift

Asker kommune informerer: Gjeldende covid-19 forskrift

28. januar
Asker kommune informerer: Situasjonen vi nå er i kan bidra til smitteutbrudd som vil være vanskelig for kommunene i regionen å spore. Det bes på bakgrunn av dette at virksomheter følger opp situasjonen med nylig justert forskrift og vurderer om dere er varehus og dermed er omfattet av stengningsvedtaket. 
Virksomhetene deres plikter å påse drift i tråd med gjeldende forskrifter og at de drives smittevernfaglig forsvarlig. Kommunen fører tilsyn med etterlevelse av forskriften.

Definisjonsspørsmål knyttet til varehus betegnelsen rettes i hovedsak til nasjonale kanaler og evt. deres næringsorganisasjon, næringsforening og NHO, se nedenfor.

Nasjonale definisjoner på kjøpesenter og varehus finner du HER
Ny veiledning og spørsmål og svar om nasjonal forskrift finner du HER

Lenke til Regjeringen.no HER
Lovdata.no med utdrag relevant for Asker kommune finner du HER
Lovdata.no med hele forskriften finner du HER

Asker Kommune har i samarbeid med Asker Næringsforening en Rådføringskanal der alle bedrifter som ønsker det får inntil 4 timer gratis ekspert rådgivning. Rådføringskanalen som kan nås på e-post Rådgivningsselskaper er koblet til denne tjenesten med ekspertise på økonomi, juridisk, HR og ulike søknadsordninger for støtte.


Det er opprettet en egen telefon i Helsedirektoratet for personer som har spørsmål til koronareglementet. Se også Helsedirektoratet sine nettsider.

Spørsmål om koronaviruset?
Postmottak i Helsedirektoratet har i liten grad kapasitet til å svare på synspunkter og forespørsler om begrunnelser.

Helsedirektoratet har ikke myndighet til å innvilge karantene-unntak utover det som er gitt i regelverket. Forespørsler om unntak blir derfor ikke behandlet.

Henviser ellers til Asker kommunens nettsider med løpende oppdatering av informasjonen knyttet til pågående pandemi og smittevernfaglig veiledning. Les HER