WeMe Facilitators AS

WeMe er en B2B AI-drevet SaaS-plattform som fremmer kollektiv og individuell dialog for økt trivsel og ytelse på arbeidsplassen. Løsningen består av små, håndterbare skritt som tas jevnlig over tid for å fange tidlige signaler og bli dultet til handling, basert på en prosess som bygger på strukturerte beste-praksis metoder for refleksjon og læring.
Økt trivsel og ytelse oppnås gjennom å styrke dialogen mellom ansatte og ledere, gi støtte til selvledelse og ved å tilby støtte fra tredjeparts coacher og mentorer som er tilgjengelige ved behov.

Kontaktpersoner

Linda Krog Ødegaard
Fagansvarlig
Rune Kroken
Salgsansvarlig
Jan Strøm
Daglig leder