Lumit AS

Lumit er et firma som tilbyr spesialist-tjeneste innen solskjerming og belysnings-løsninger. Vi lager gode og bærekraftige løsninger for eldre og svaksynte. Rådgivning om tilrettelegging av boliger, arbeidsplasser, institusjoner og større offentlige bygg kan vi hjelpe til med. Med fokus på universell design, jobber vi for å få god belysning på dagsordenen. I tillegg til å levere nye produkter, selger vi også brukt lys-utstyr bl.a. på gjenbrukssenteret i Slemmestad.

Kontaktpersoner

Peter Carlsen
Belysningsrådgiver