ASKER AI CONSULT AS

Hjelper virksomheter å komme i gang med kunstig intelligens:

* motivasjonsforedrag
* utarbeidelse av strategi og plan
* kompetanseoppbygging
* prosjektledelse

I 2023 har vi fokus på hvordan store språkmodeller (GPT) benyttes som utviklingsverktøy for automatisering av arbeidsprosesser og bygging av AI-assistenter.

Asker AI består av senior rådgiver Jarle Nilsen som siden 2019 har bygget kompetanse innen utvikling av løsninger som benytter kunstig intelligens for å utvinne kundeverdi fra data. Jarle har utdannelse som systemutvikler og bred erfaring fra IT konsulentvirksomhet. Ta kontakt hvis du er nysgjerrig på AI!

Kontaktpersoner

Jarle Nilsen
Daglig leder / Prosjektleder & Rådgiver