background
Samferdsel og mobilitet
Kommunalt
Hvordan vi reiser er i kontinuerlig endring, og reisemåtene våre må tilpasses hvis vi skal nå målene våre innen klima og miljø.

Ny høring - Temaplan Samferdsel og mobilitet

10. november
Forslag til Asker kommunes nye temaplan Samferdsel og mobilitet, er nå ute til høring med frist for innspill 26. januar 2024. Dette er en viktig høring for fremtidig utvikling av samferdsel og mobilitet i Asker.
Formålet med temaplan Samferdsel og mobilitet er å tilrettelegge for hvordan alle innbyggere kan få et samferdselstilbud som dekker sine behov uten at vi overbelaster klima og miljø ytterligere. For å sikre en god dialog og innspill som dekker næringslivets synspunkter, ber Asker Næringsforening sine medlemmer om å sende oss synspunkter/innspill, slik at vi kan inkludere disse i vårt eget innspill til høringen.

Det er fortsatt god tid til høringsfristen utløper, men vi ønsker en god prosess for alle. Asker Næringsforening vil invitere til et digitalt informasjonsmøte sammen med Asker kommune tirsdag 21. november kl 15:00 -16:00. I det digitale informasjonsmøtet vil høringsutkastet til Temaplanen presenteres. Egen invitasjon til det digitale møtet vil bli publisert senere.

Under finner dere link til høringen:

Høring: Temaplan samferdsel og mobilitet 

Les mer om saken her