background
Illustrasjon
Illustrasjon er hentet fra ny Nasjonal Transportplan

Ny E18 forbi Sandvika er ute av Nasjonal Transportplan 2025 - 2036

22. mars
Det er vanskelig å forstå hvordan regjeringen og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård prioriterer.
På den ene siden understreker samferdselsministeren regjeringens klare prioritet om å øke investeringene i fjerning av trafikkflaskehalser over hele landet. På den andre siden ser vi en stans i arbeidet med det som utvilsomt er en av Norges mest kritiske flaskehalser - E18 gjennom Asker og Bærum. Denne strekningen er kjent som landets mest trafikktunge område, hvor eksisterende flaskehalser fører til betydelige køer og forsinkelser.

Det er dypt beklagelig og vanskelig å forstå hvorfor etappe 2 av E18, strekningen fra Ramstadsletta til Nesbru, er blitt fjernet fra Nasjonal Transportplan (NTP) og overført til en ny utviklingsportefølje uten tildelte midler for utvikling. Næringslivet har investert betydelige ressurser i planlegging for å være godt forberedt på utbyggingen til Nesbru. Denne beslutningen kaster nå prosjektet inn i en tilstand av usikkerhet, og bringer planleggings- og utviklingsprosessene til en bråstopp.

Etappe 3 av E18, som strekker seg fra Nesbru til Drengsrud i Asker, er fullstendig utelatt fra både den gjeldende planen og utviklingsporteføljen. Dette fører til fornyet usikkerhet rundt fremtidige prospekter for både eiendoms- og næringsutvikling i Asker-området.

Det er bemerkelsesverdig og vanskelig å fatte at de betydelige investeringene i E18, samt i lokale utviklingsprosjekter i både Bærum og Asker, ikke anerkjennes eller prioriteres. Dette fører til en fullstendig stans i fremdriften og undergraver ytterligere tilliten til den nasjonale planleggingsprosessen.

Som en direkte konsekvens oppstår det fornyet uforutsigbarhet for både næringslivet og lokalbefolkningen i regionen. Spørsmålet om hvordan man skal kunne planlegge for fremtiden under slike usikre forhold blir stadig mer presserende.

Asker kommune og Asker Næringsforening har allerede invitert til møte om E18 og NTP den 3. april. Her vil det åpnes for en dialog mellom alle berørte parter. Møtet vil være en arena hvor næringslivet samles for å koordinere og planlegge videre samarbeid, med det mål å sikre en vellykket fremføring av E18 til Drengsrud.

Meld dere på møtet om NTP E18 via aktitetskalender på www.askern.no. 

Les også Ordfører Lene Conradis innlegg om situasjonen:

Innlegg Lene Conradi