background
Jury
Generelt

Jurymedlemmer ønskes til innovasjonscamp på ungdomsskoler i Asker

14. mai | Tekst : Asker Næringsforening
Asker Næringsforening ønsker å invitere frivillige fra næringslivet til å delta på juryarbeid i forbindelse med Ungt Entreprenørskaps innovasjonscamp på Askers ungdomsskoler. 
Velkommen til årets store begivenhet i regi av Ungt Entreprenørskap i Asker skolen. Vi skal rekruttere 26 personer fra næringslivet til å delta som jurymedlemmer på ungdomsskolene. Juryarbeidet foregår på de enkelte skolene i tidsrommet 27. mai – 4. juni. Finalen er 18. juni i Asker kulturhus.

Selve juryarbeidet er unnagjort på ca. 1,5 timer og skjer i hovedsak rett etter lunsj på alle skoler. Dette er en fin mulighet til å komme i kontakt med andre representanter fra næringslivet og støtte opp om ungdommene i Asker. 

Send en epost til mia@askern.no hvis du kunne tenke deg å delta, så vil du få tilsendt en juryinstruks og annen praktisk informasjon som du trenger. Fristen for å melde interresse er tirsdag 21. mai.

Plassene har begynt å fylle seg opp, men følgende skoler er fremdeles tilgjengelig (skolene som er fullbooket, fjernes fra listen løpende): 

28. mai, 12:30-14:00
Landøya (117 elever)

29. mai, 12:30-14:00
Hovedgården (88 elever)
Spikkestad (96 elever)

18. juni, 09:00-12:15
Finale, Asker kulturhus