background
Penger
Fond og tilskudd

Fristen for søknader til næringsutviklingsfondet i Asker nærmer seg

24. januar
Driver din virksomhet med innovasjon eller nytenkning? Har den som mål å bidra til at det skapes flere lokale arbeidsplasser og at Asker-samfunnet utvikler seg i bærekraftig retning? Da burde dusøkte støtte fra Asker kommunes næringsutviklingsfond her. 
Har du et prosjekt på lur som bidrar til innovasjon eller omstilling? Fondet sitt mål er å bidra til å skape flere lokale arbeidsplasser og å dra Asker i en bærekraftig retning. Her kan du få opp til 1 000 000 kroner i støtte til ditt prosjekt. Men, fristen er 1. februar så her må man skynde seg. Rekker man ikke fristen, så fortvil ikke. Neste frist er 1. september

Hvem kan søke og hva kan det søkes støtte til?
Søkere som tilfredsstiller kriteriene, kan søke støtte til prosjekter som retter seg mot innsatsområdene i Temaplan næring. Tiltakene skal ikke bare ha innovasjonshøyde, men også være forbundet med reell risiko og ha et realistisk markedspotensial. Dette er en flott mulighet for bedrifter til å realisere deres prosjekter og samtidig ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnet.

Søknadsprosessen og kriteriene for tildeling
Søknadsprosessen er grundig, og søkere må levere en detaljert beskrivelse av tiltaket, inkludert målsettinger og relevans for næringsutviklingsfondets formål. Dere må presentere plan for gjennomføring, forventede resultater, budsjett, og opplysninger om andre tilskudd man har mottatt.

Viktig informasjon for søkere:
  • Minste søknadsbeløp er kr. 100.000, mens maksimum tildelingsbeløp er kr. 1 million per år.
  • Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 %, og aldri overskride 75 %.
  • For beløp over kr. 500.000 fastsettes egen utbetalingsplan og mellomrapportering.
  • Søknader behandles i henhold til forvaltnings- og offentlighetsloven, samt lov om offentlig støtte, EØS-avtalens regler om offentlig støtte artikkel 61.

Les mer om fondet og søk her:

Asker kommunes næringslivsutviklingsfond | Asker kommune