Asker Næringsråd, i samarbeid med Asker kommune og Budstikka, inviterer askerbedrifter til å være med i kampanje med formål å fortelle de gode historiene om lokalt næringsliv og jobbmuligheter. Kontakt oss på tlf. 66 90 60 80 for å få informasjon...

Nettverksdagen i Asker 2008 ble arrangert i Asker Kulturhus den 6. mai. 46 utstillere hadde stands og flertallet av dem deltok i Nettspinningsmøter.Det faglige innslaget var ved Visma Services med tittelen "Kundepleie eller korrupsjon" - hvor går grensen mellom representasjon og smøring over for samarbeidspartnere....

EF (Endelig Fredag) - Julelunsj på Scandic Hotel kl. 11.00 den 14. desember er siste arrangement i regi Asker Næringsråd i 2007. Du møter bl.a. Ordfører Lene Conradi som reflekterer på Askers muligheter og utfordringer etter (ca) 100 dager i "stolen". Vi...

Asker Næringsråd har tatt initiativ til et prosjekt som skal bidra til sterkere samarbeid mellom kultur og næringsliv i Asker. Prosjektets målsetting er å skape gjensidig læring, verdiskaping og synliggjøring. V inviterer til fokusmøte, onsdag 28. november kl. 16.00 - 18.00...

Drammen - fra kjedelig veikryss til attraktiv møteplass. Hvordan løfte et steds omdømme? Har Asker eller Bærum noe å lære? Dette er temaet på Frokostmøtet tirsdag 20. november kl. 07.45 - 09.45 i Bærum Kulturhus (Foajèsalen) i Sandvika. Du møter daglig leder av "Byen...

Hovedannonsører

X
X