Føyen Management Services AS ønsker tilbakemelding på behov for midlertidig bemanning og bistand til økonomiarbeidet. Din virksomhet oppfordres til å besvare noen spørsmål  - det tar deg ca. et halvt minutt å fylle ut svarene. Spørsmålene finner du her. På forhånd takk!...

kompasset_cutEtablererkompasset er en lenkebasert åpningsportal som skal tjene som navigasjonshjelp for etablerere med hensyn til informasjonsinnhenting, faktaopplysninger og kunnskapstilfang. Etablererkompassets formål er å bidra til økt servicegrad over for lokale etablerere, synliggjøre den lokale etablerertjenesten og gi oversikt over kurs, temamøter, nettverksarenaer med videre.

Like før Stortinget tok juleferie ble nye regler i ferieloven vedtatt.  Endringene trådte i kraft allerede 1. januar. Muligheten til å veksle ferie inn i penger er innskjerpet.

statoil20153I 2004 inngikk Næringsrådene i Asker og Bærum en medlemsavtale med Statoil for levering av  strøm og drivstoff. De bedrifter som har vært med på denne avtalen siden starten har i gjennomsnitt spart 15% på sine strømkostnader målt mot Spotleveranse.

På Frokostmøtet, tirsdag 27. januar kan du høre hvilke resultater enkelte bedrifter  har oppnådd og hvordan Statoil jobber for å levere lavere strømpris enn Spot.

Julelunsjen serveres på Scandic Hotel Asker, fredag 12. desember kl. 11.00.

ernasolbergLunsjforedrag av Høyres partileder Erna Solberg som tar for seg næringslivets betydning som verdiskaper i kommune og lokalsamfunn!

Vi får også verbale Julekort fra ordfører Lene Conradi og Næringssjef i Asker Kommune, Morten Bastrup.

Dette er tema på Asker Næringsråds EF-lunsj (Endelig Fredag) den 14. november

Du hører historien  til Stormberg AS - turtøyprodusenten som har økt sin omsetning fra 3,8 millioner i 1998 til 121 millioner i 2007.

Asker Næringsråd vil, i samarbeid med Asker kommune, sette ulike temaer på dagsorden i egne Temamøter. Møtene vil arrangeres månedlig  fra kl. 16.00 til 18.00. Temaene vil representere saker som ligger i grensesnittet mellom næringspolitikk og kommunalt og privat engasjement. Temamøtene vil...

Hovedannonsører

X
X