hr_1.jpgAsker Næringsråd tar nå initiativet til å starte opp et HR-forum (Human Resources) for sine medlemmer. Dette skal være et møtested for ansatte som har en HR-rolle og som ønsker å delta i et nettverk med dette som tema.

Har din bedrift en nyskapende ide, enten i form av nytt produkt, ny tjeneste, ny teknologi eller ny anvendelse av teknologi, ny produksjonsmetode eller ny organisering?

jia3I samarbeid med Asker kommune og Budstikka gjennomførte Asker Næringsråd en "Jobbe i Asker" -kampanje som en annonseserie med helsides annonser i Budstikka i november - desember 2008. I6 bedrifter deltok i denne. Nå inviteres næringslivet til deltakelse i ny kampanje!

Arbeidsgivere og arbeidssøkere i Asker, Bærum og Røyken møtes til jobbmesse i Asker kulturhus torsdag 7. mai. Jobbmessen er en regional og lokal arbeidsmarkedsplass, der de som ønsker seg ny jobb og lokale arbeidsgivere møter hverandre. Jobbmessen er gratis både for utstiller og besøkende jobbsøkere eller jobbyttere.

I EF - lunsjen (Endelig Fredag) den 13. mars på Scandic Hotell, kåserer Sjefsøkonom Steinar Juel i Nordea på temaet. Mer informasjon finner du her. Vi foretar også den offisielle åpningen av Etablererkompasset - nettbasert navigasjonshjelp. Mer om Etablererkompasset ser du her. ...

Hovedannonsører

X
X