Nettverksdagen 2009 fant sted tirsdag 6 oktober 2009 i Asker kulturhus. Dette er et årlig arrangement som gjennomføres av Asker Næringsråd i samarbeid med nettverksaktørene i Bærum og Røyken. ...

shake_hands
Statistikk for de fire siste årene viser at Asker Næringsråd vokser med gjennomsnittlig 30 nye medlemmer pr. år. Vi er på god vei til å nå dette tallet også i 2010 og ønsker følgende nye medlemmer velkommen inn i "Ditt Nettverk"!

I høst lanserer Asker Næringsråd, i samarbeid med Cogito Ergo Sum AS, kompetanseutviklingsprogrammer for sine medlemsbedrifter. Foreløpig er områdene Salg & servicekvalitet og Endringsledelse satt opp som temaer. De to programmene vil gjennomføres med 6 kveldssamlinger hver....

kirs1

Asker Næringsråd ønsker å verdiøke fordelen ved å være tilknyttet et lokalt medlemsnettverk - Ditt Nettverk i Asker. I den forbindelse tilbyr vi synliggjøring av en medlemsbedrift på vår hjemmeside hver måned: Månedens medlemsbedrift.

Hovedannonsører

X
X