Årsmøte i Asker Næringsråd Torsdag 26. mai 2016 kl. 17.00 på Holmen Fjordhotell m/middag Årsmøtesaker: 1. Styrets beretning og revidert regnskap for 2015 2. Godtgjørelse av Styre og revisor 3. Valg av Styre, valgkomitè og revisor Etter det ordinært Årsmøtet holdes foredraget: Mediebransjen i omstilling - hvordan tilpasser vår lokalavis seg? Du...

Kultur, endring og vekst I samarbeid med Quality Hotel Leangkollen, Bærum Næringsråd og Akershus Reiselivsråd avd. Asker& Bærum, har vi gleden av å invitere til frokostmøte:Tirsdag 26.april klokken 08:00 – 10:00 på Quality Hotel Leangkollen Du hører: Torgeir Silseth som har rundt 30 års erfaring fra hotell- og...

Fremtidens Asker: Asker alene - eller sammen med andre? I samarbeid med Asker kommune, inviteres til samling/Lunsjmøte: Fredag 15. april 2016 kl. 09.30 - 12.30 (merk tidspunktet) på Scandic Hotel, Asker. Kommunene Asker, Bærum, Røyken og Hurum har besluttet å drøfte alternativer for kommunesammenslåing. Kommunene skal fatte vedtak om dette...

Kommunene Asker, Bærum, Røyken og Hurum har besluttet å drøfte alternativer for kommunesammenslåing. Alternativene er: Asker, Bærum, Røyken og Hurum Asker, Røyken og Hurum Asker og Bærum Asker (fortsatt) alene Kommunene skal fatte vedtak om dette innen 30. juni 2016. Askers folkevalgte ønsker å høre næringslivets mening om mulig kommunesammenslåing. I den...

Tema omstilling Er det nødvendig med en restrukturering for at selskapet skal overleve?  I disse dager opplever vi betydelig usikkerhet og negativ utvikling innen oljesektoren.  Det er nå mye som tyder på at dette også er i ferd med å spre seg til andre bransjer, og det...

Tema omstilling – Asker mot strømmen Mens oljekrisen herjer og stadig flere kontorbygg plages av tomme lokaler, forbereder Ferd Eiendom seg på å reise enda et nytt kontorbygg i Kraglund kontorpark ved Asker sentrum; Asker Tek. Høyteknologiselskapet Indra Navia flytter inn med 200 kunnskapsarbeidsplasser når bygget står...

Velkommen til EF- Sommerlunsj (Endelig fredag) på bryggekanten, 12. juni kl. 11.00 - 13.00!   Lær av de beste! Kun èn Askerbedrift var på listen over Norges beste arbeidsplasser i fjor. Er ikke Askerbedriftene opptatt av å bygge gode bedriftskulturer og hva som gjør de beste bedre? På menyen: Lisbeth...

Campus Asker - Kurs Høsten 2015 Campus Asker er en del av AskersHus AS som eies av Asker Næringsråd. Formålet er å tilby spesialisering, etter- og videreutdanning til næringslivet og offentlig forvaltning i Asker-regionen. I samarbeid med Universitetet i Stockholm (UiS) tilbyr Campus Asker to studiepoenggivende kurs...

Hovedannonsører

X
X