I høst lanserer Asker Næringsråd, i samarbeid med Cogito Ergo Sum AS, kompetanseutviklingsprogrammer for sine medlemsbedrifter. Foreløpig er områdene Salg & servicekvalitet og Endringsledelse satt opp som temaer. De to programmene vil gjennomføres med 6 kveldssamlinger hver....

kirs1

Asker Næringsråd ønsker å verdiøke fordelen ved å være tilknyttet et lokalt medlemsnettverk - Ditt Nettverk i Asker. I den forbindelse tilbyr vi synliggjøring av en medlemsbedrift på vår hjemmeside hver måned: Månedens medlemsbedrift.

Asker Næringsråds Årsmøte valgte den 6. mai Adm. Direktør Per S. Thoresen i Nycomed Pharma til ny styreleder. Om valg av Styre på Årsmøtet - les faksimile fra Budstikka 10. mai 2010. ...

Få med deg det dagsaktuelle temaet: Kommunikasjon og samhandling i 2010 - innsikt i nye løsninger på vårt lunsjmøte den 28. mai hos TeleComputing. Foredragsholder er Lars Erik Norum fra Microsoft. Informasjon og påmelding: klikk Her...

Hovedannonsører

X
X